GlotPress

Translation of GeoDirectory Core: Bulgarian

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio Покажи списък с категории като селекция, мултиселекция, поле за отметка или радио Details

Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio

Покажи списък с категории като селекция, мултиселекция, поле за отметка или радио

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:59:00 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter text for `set address on map` button in address section. Въведет текст за бутона "добави адреса на картата" в секцията с адреса. Details

Enter text for `set address on map` button in address section.

Въведет текст за бутона "добави адреса на картата" в секцията с адреса.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:59:00 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map view label: Надпис на Изглед на картата: Details

Map view label:

Надпис на Изглед на картата:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:59:00 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio. Покажете мултиселекция списъка като мултиселекция, поле за отметка или радио Details

Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio.

Покажете мултиселекция списъка като мултиселекция, поле за отметка или радио

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:59:00 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload icon : Качете икона: Details

Upload icon :

Качете икона:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:59:00 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload icon using media and enter its url path, or enter <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fas fa-home" Качете икона като използвате медия и въведете url-а и или въведете <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fa fa-home" Details

Upload icon using media and enter its url path, or enter <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fas fa-home"

Качете икона като използвате медия и въведете url-а и или въведете <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fa fa-home"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:59:00 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Css class : Css клас: Details

Css class :

Css клас:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:59:00 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Include this field in sorting options : Включи това поле в опциите за сортиране Details

Include this field in sorting options :

Включи това поле в опциите за сортиране

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:59:00 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Photos Изображение Details

Photos

Изображение

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:59:01 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Max upload file size(in mb) Максимален размер на файлове (в MB) Details

Max upload file size(in mb)

Максимален размер на файлове (в MB)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:58:58 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click on any box below to add a field of that type to the add %s listing form. You can use a fieldset to group your fields. Кликнете върху коя да е от кутийките по-долу, за да добавите този вид поле във формата за добавяне на %s обект. За да групирате полетата трябва да използвате набор от полета. Details

Click on any box below to add a field of that type to the add %s listing form. You can use a fieldset to group your fields.

Кликнете върху коя да е от кутийките по-долу, за да добавите този вид поле във формата за добавяне на %s обект. За да групирате полетата трябва да използвате набор от полета.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:58:53 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click on any box below to make it appear in the sorting option dropdown on %s listing page.<br />To make a field available here, go to custom fields tab and expand any field from selected fields panel and tick the checkbox saying 'Include this field in sort option'. Кликнете върху коя да е от кутийките по-долу, за да я включите в падащото меню при търсене на %s обект.<br /> За да активирате поле тук, отидете на бутон специални полета и разширете кое да е поле от вече избраните и отбележете с "включи това поле в опциите за сортиране". Details

Click on any box below to make it appear in the sorting option dropdown on %s listing page.<br />To make a field available here, go to custom fields tab and expand any field from selected fields panel and tick the checkbox saying 'Include this field in sort option'.

Кликнете върху коя да е от кутийките по-долу, за да я включите в падащото меню при търсене на %s обект.<br /> За да активирате поле тук, отидете на бутон специални полета и разширете кое да е поле от вече избраните и отбележете с "включи това поле в опциите за сортиране".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:58:53 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
List of fields that will appear on add new %s listing form Списък с полета, които ще се появяват във формата за нови %s обекти Details

List of fields that will appear on add new %s listing form

Списък с полета, които ще се появяват във формата за нови %s обекти

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:58:53 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
List of fields that will appear in %s listing and search results sorting option dropdown box. Списък с полета, които ще се появяват в падащото меню за търсене на %s обекти. Details

List of fields that will appear in %s listing and search results sorting option dropdown box.

Списък с полета, които ще се появяват в падащото меню за търсене на %s обекти.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:58:53 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click to expand and view field related settings. You may drag and drop to arrange fields order in sorting option dropdown box on %s listing page. Кликнете, за да видите, свързаните с полето настройки. За да преподредите полетата може да ги влачите и пускате и в падащото меню за търсене на %s обекти. Details

Click to expand and view field related settings. You may drag and drop to arrange fields order in sorting option dropdown box on %s listing page.

Кликнете, за да видите, свързаните с полето настройки. За да преподредите полетата може да ги влачите и пускате и в падащото меню за търсене на %s обекти.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:58:54 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as