GlotPress

Translation of GeoDirectory Core: Polish

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map Wymagana wartość numeryczna. Proszę się upewnić że przeciągnięto marker lub naciśnięto przycisk: Ustaw adres na mapie Details

A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map

Wymagana wartość numeryczna. Proszę się upewnić że przeciągnięto marker lub naciśnięto przycisk: Ustaw adres na mapie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:28 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Search was not successful for the following reason : Błąd wyszukiwania z następującego powodu: Details

Search was not successful for the following reason :

Błąd wyszukiwania z następującego powodu:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:26 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small> Dodaj zdjęcia: <small>(Możesz wgrać więcej niż jedną galerię zdjęć na stronie szczegółów)</small> Details

Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small>

Dodaj zdjęcia: <small>(Możesz wgrać więcej niż jedną galerię zdjęć na stronie szczegółów)</small>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:27 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<h3>No Records Found</h3><p>Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.</p> <h3>Brak danych</h3><p>Przykro nam, nic nie znaleźliśmy. Zmień kryteria wyszukiwania i spróbuj ponownie.</p> Details

<h3>No Records Found</h3><p>Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.</p>

<h3>Brak danych</h3><p>Przykro nam, nic nie znaleźliśmy. Zmień kryteria wyszukiwania i spróbuj ponownie.</p>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:27 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing To jest podgląd wpisu i jej dotychczas niepublikowana . <br/> Jeśli coś jest nie tak , a następnie " Wróć i edytować " lub jeśli chcesz dodać wymieniając następnie kliknij przycisk " Publikuj" . Największa Będziesz płacić <b> %s </b> i żywych dni to <b>%s </b> %s notowań Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing

To jest podgląd wpisu i jej dotychczas niepublikowana . <br/> Jeśli coś jest nie tak , a następnie " Wróć i edytować " lub jeśli chcesz dodać wymieniając następnie kliknij przycisk " Publikuj" . Największa Będziesz płacić <b> %s </b> i żywych dni to <b>%s </b> %s notowań

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:28 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now" To jest podgląd aukcji i jej jeszcze nie zaktualizowane . <br/> Jeśli coś jest nie tak , a następnie " Wróć i edytować " lub jeśli chcesz zaktualizować wykaz następnie kliknij przycisk " Aktualizuj teraz " Details

This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now"

To jest podgląd aukcji i jej jeszcze nie zaktualizowane . <br/> Jeśli coś jest nie tak , a następnie " Wróć i edytować " lub jeśli chcesz zaktualizować wykaz następnie kliknij przycisk " Aktualizuj teraz "

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:28 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days To jest podgląd aukcji i jej dotychczas niepublikowana . <br/> Jeśli coś jest nie tak , to " Wróć i edytuj" lub jeśli chcesz dodać wymieniając następnie kliknij przycisk " Publikuj".<br> Twój %s wpis zostanie opublikowany za <b>%s</b> dni Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days

To jest podgląd aukcji i jej dotychczas niepublikowana . <br/> Jeśli coś jest nie tak , to " Wróć i edytuj" lub jeśli chcesz dodać wymieniając następnie kliknij przycisk " Publikuj".<br> Twój %s wpis zostanie opublikowany za <b>%s</b> dni

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:28 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio Pokaż listę kategorii jako select, multiselect, checkbox lub radio Details

Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio

Pokaż listę kategorii jako select, multiselect, checkbox lub radio

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:21 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter text for `set address on map` button in address section. Wprowadź tekst dla przycisku `zaznaczyć adres na mapie` w sekcji adresu. Details

Enter text for `set address on map` button in address section.

Wprowadź tekst dla przycisku `zaznaczyć adres na mapie` w sekcji adresu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:21 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map view label: Etykieta podglądu mapy : Details

Map view label:

Etykieta podglądu mapy :

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:21 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio. Pokaż wielowyborową listę jako multiselect,checkbox or radio Details

Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio.

Pokaż wielowyborową listę jako multiselect,checkbox or radio

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:21 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload icon : Wgraj ikonę: Details

Upload icon :

Wgraj ikonę:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:22 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload icon using media and enter its url path, or enter <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fas fa-home" Wgraj ikonę używając mediów i podaj tutaj jej ścieżkę lub podaj <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fa fa-home" Details

Upload icon using media and enter its url path, or enter <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fas fa-home"

Wgraj ikonę używając mediów i podaj tutaj jej ścieżkę lub podaj <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fa fa-home"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:22 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Css class : Klasa css: Details

Css class :

Klasa css:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:22 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Include this field in sorting options : Pokaż to pole w opcjach sortowania Details

Include this field in sorting options :

Pokaż to pole w opcjach sortowania

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:22 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as