GlotPress

Translation of GeoDirectory Core: Polish

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Max upload file size(in mb) Maksymalny rozmiar wgrywanych plików (w mb) Details

Max upload file size(in mb)

Maksymalny rozmiar wgrywanych plików (w mb)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:19 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click on any box below to add a field of that type to the add %s listing form. You can use a fieldset to group your fields. Kliknij na jakiekolwiek pole poniżej aby dodać pole tego typu na stronie dodaj %s . Musisz użyć fieldset aby pogrupować swoje pola. Details

Click on any box below to add a field of that type to the add %s listing form. You can use a fieldset to group your fields.

Kliknij na jakiekolwiek pole poniżej aby dodać pole tego typu na stronie dodaj %s . Musisz użyć fieldset aby pogrupować swoje pola.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click on any box below to make it appear in the sorting option dropdown on %s listing and search results.<br />To make a field available here, go to custom fields tab and expand any field from selected fields panel and tick the checkbox saying 'Include this field in sort option'. Kliknij jakiekolwiek pole poniżej, aby wyświetlić sortowanie w liście rozwijanej %s i wynikach wyszukiwania. <br /> Aby pole było dostępne tutaj, przejdź do zakładki niestandardowych pól i rozszerz dowolne pole z panelu i zaznacz pole wyboru: "Uwzględnij to pole w opcji sortowania". Details

Click on any box below to make it appear in the sorting option dropdown on %s listing and search results.<br />To make a field available here, go to custom fields tab and expand any field from selected fields panel and tick the checkbox saying 'Include this field in sort option'.

Kliknij jakiekolwiek pole poniżej, aby wyświetlić sortowanie w liście rozwijanej %s i wynikach wyszukiwania. <br /> Aby pole było dostępne tutaj, przejdź do zakładki niestandardowych pól i rozszerz dowolne pole z panelu i zaznacz pole wyboru: "Uwzględnij to pole w opcji sortowania".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
List of fields that will appear on add new %s listing form Lista pól które pojawią się na formularzu dodaj nowy %s Details

List of fields that will appear on add new %s listing form

Lista pól które pojawią się na formularzu dodaj nowy %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
List of fields that will appear in %s listing and search results sorting option dropdown box. Lista pól które pojawią się na liście %s i w wynikach wyszukiwania w miejscu sortowania dropdown. Details

List of fields that will appear in %s listing and search results sorting option dropdown box.

Lista pól które pojawią się na liście %s i w wynikach wyszukiwania w miejscu sortowania dropdown.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
ERROR: You did not follow instructions! Now you will need to contact support to manually fix things. BŁĄD: Nie podążałeś za instrukcjami! Teraz musisz skontaktować się z pomocą aby ręcznie naprawić rzeczy. Details

ERROR: You did not follow instructions! Now you will need to contact support to manually fix things.

BŁĄD: Nie podążałeś za instrukcjami! Teraz musisz skontaktować się z pomocą aby ręcznie naprawić rzeczy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Theme Compatibility Settings Ustawienia kompatybilności skórki Details

Theme Compatibility Settings

Ustawienia kompatybilności skórki

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:15 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This will add extra pagination info like "Showing listings x-y of z" after/before pagination. To doda dodatkowe info paginacji jak "Pokazuję wpisy od x-y z z" przed/po paginacji. Details

This will add extra pagination info like "Showing listings x-y of z" after/before pagination.

To doda dodatkowe info paginacji jak "Pokazuję wpisy od x-y z z" przed/po paginacji.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:17 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deauthorize Re-autoryzuj Details

Deauthorize

Re-autoryzuj

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:54:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as