GlotPress

Translation of GeoDirectory Core: Albanian

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing Kjo është një vrojtim i listë tuaj dhe e saj nuk është publikuar ende. <br /> Nëse ka diçka që nuk shkon pastaj "Kthehu prapa dhe të redaktoni", ose në qoftë se ju doni të shtoni renditur pastaj klikoni mbi "Publikimi". <br> Ju do të paguani <b>% s </ b> dhe të gjallë ditë janë <b>% s </ b> si% s listë Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing

Warning: Expected </b>, got </ b>.
Kjo është një vrojtim i listë tuaj dhe e saj nuk është publikuar ende. <br /> Nëse ka diçka që nuk shkon pastaj "Kthehu prapa dhe të redaktoni", ose në qoftë se ju doni të shtoni renditur pastaj klikoni mbi "Publikimi". <br> Ju do të paguani <b>% s </ b> dhe të gjallë ditë janë <b>% s </ b> si% s listë

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Date added:
2016-07-30 18:40:48 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing Kjo është një vrojtim i listë tuaj dhe e saj nuk është publikuar ende. <br />Nëse ka diçka që nuk shkon pastaj "Kthehu prapa dhe të redaktoni" ose në qoftë se ju doni të shtoni renditur pastaj klikoni mbi "Publikimi". <br> Ju do të paguani <b>%s</b> dhe të gjallë ditë janë <b>%s</b> si %s listë Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing

Kjo është një vrojtim i listë tuaj dhe e saj nuk është publikuar ende. <br />Nëse ka diçka që nuk shkon pastaj "Kthehu prapa dhe të redaktoni" ose në qoftë se ju doni të shtoni renditur pastaj klikoni mbi "Publikimi". <br> Ju do të paguani <b>%s</b> dhe të gjallë ditë janë <b>%s</b> si %s listë

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-31 07:30:57 GMT
Translated by:
andi
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as