GlotPress

Translation of GeoDirectory Core: Albanian

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid date format. Krijimi i kollones deshtoj,ju mund te keni shum kollona ose vlera default duhet te kete nje format date te sakte. Details

Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid date format.

Krijimi i kollones deshtoj,ju mund te keni shum kollona ose vlera default duhet te kete nje format date te sakte.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-10-22 17:54:09 GMT
Translated by:
andi
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid time format. Krijimi i kollones deshtoj,ju mund te keni shum kollona ose vlera default duhet te kete nje format ore te sakte. Details

Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid time format.

Krijimi i kollones deshtoj,ju mund te keni shum kollona ose vlera default duhet te kete nje format ore te sakte.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-10-22 17:54:27 GMT
Translated by:
andi
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map Vlera numerike nevojitet. Verifikoni mire nese e keni terhequr shigjeten ne vendodhjen e duhur ose te keni klikuar mbi "Vendos adresen ne harte" Details

A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map

Vlera numerike nevojitet. Verifikoni mire nese e keni terhequr shigjeten ne vendodhjen e duhur ose te keni klikuar mbi "Vendos adresen ne harte"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-30 18:40:38 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Search was not successful for the following reason : Kërko nuk ishte i suksesshëm për disa arsye: Details

Search was not successful for the following reason :

Kërko nuk ishte i suksesshëm për disa arsye:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-30 18:40:46 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small> Shto nje imazh: <small>(Ju mund të ngarkoni më shumë se një pamje të krijoi galerinë e imazhit në faqen detaje)</small> Details

Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small>

Shto nje imazh: <small>(Ju mund të ngarkoni më shumë se një pamje të krijoi galerinë e imazhit në faqen detaje)</small>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-30 18:40:48 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing Kjo është një vrojtim i listë tuaj dhe e saj nuk është publikuar ende. <br />Nëse ka diçka që nuk shkon pastaj "Kthehu prapa dhe të redaktoni" ose në qoftë se ju doni të shtoni renditur pastaj klikoni mbi "Publikimi". <br> Ju do të paguani <b>%s</b> dhe të gjallë ditë janë <b>%s</b> si %s listë Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing

Kjo është një vrojtim i listë tuaj dhe e saj nuk është publikuar ende. <br />Nëse ka diçka që nuk shkon pastaj "Kthehu prapa dhe të redaktoni" ose në qoftë se ju doni të shtoni renditur pastaj klikoni mbi "Publikimi". <br> Ju do të paguani <b>%s</b> dhe të gjallë ditë janë <b>%s</b> si %s listë

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-31 07:30:57 GMT
Translated by:
andi
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<h3>No Records Found</h3><p>Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.</p> <h3>Nuk u gjet asnje e dhene</h3><p>Na vjen keq, asnjë dhënat nuk u gjetën. Ju lutemi të rregullojë kriteret e kërkimit tuaj dhe provoni përsëri.</p> Details

<h3>No Records Found</h3><p>Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.</p>

<h3>Nuk u gjet asnje e dhene</h3><p>Na vjen keq, asnjë dhënat nuk u gjetën. Ju lutemi të rregullojë kriteret e kërkimit tuaj dhe provoni përsëri.</p>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-08-01 16:35:08 GMT
Translated by:
andi
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days Kjo është një vrojtim i listë tuaj dhe e saj nuk është publikuar ende.<br />Nëse ka diçka që nuk shkon pastaj "Kthehu prapa dhe të redaktoni", ose në qoftë se ju doni të shtoni renditur pastaj klikoni mbi "Publikimi".<br> %s listë do të publikohet për <b>%s</b> ditëve Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days

Kjo është një vrojtim i listë tuaj dhe e saj nuk është publikuar ende.<br />Nëse ka diçka që nuk shkon pastaj "Kthehu prapa dhe të redaktoni", ose në qoftë se ju doni të shtoni renditur pastaj klikoni mbi "Publikimi".<br> %s listë do të publikohet për <b>%s</b> ditëve

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-08-01 16:35:50 GMT
Translated by:
andi
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now" Kjo është një vrojtim i listë tuaj dhe nuk e tij përditësuar ende. <br />Në qoftë se ka diçka të gabuar, atëherë "Kthehu dhe edit" ose në qoftë se ju doni për të rinovuar renditur pastaj klikoni mbi "Përditëso tani" Details

This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now"

Kjo është një vrojtim i listë tuaj dhe nuk e tij përditësuar ende. <br />Në qoftë se ka diçka të gabuar, atëherë "Kthehu dhe edit" ose në qoftë se ju doni për të rinovuar renditur pastaj klikoni mbi "Përditëso tani"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-08-01 16:36:18 GMT
Translated by:
andi
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Photos Foto Details

Photos

Foto

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-30 18:40:49 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio Trego Lista kategori si të zgjedhur, Zgjidh shumë, checkbox ose radio Details

Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio

Trego Lista kategori si të zgjedhur, Zgjidh shumë, checkbox ose radio

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-30 18:40:52 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter text for `set address on map` button in address section. Shkruani tekstin për `adresën vendosur mbi butonin map` në adresën e seksionit. Details

Enter text for `set address on map` button in address section.

Shkruani tekstin për `adresën vendosur mbi butonin map` në adresën e seksionit.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-30 18:40:52 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map view label: Shiko hartën etiketë: Details

Map view label:

Shiko hartën etiketë:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-30 18:40:52 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio. Trego listë multi zgjedhur si Zgjidh shumë, checkbox ose radio Details

Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio.

Trego listë multi zgjedhur si Zgjidh shumë, checkbox ose radio

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-30 18:40:52 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload icon : Ngarko Ikonen: Details

Upload icon :

Ngarko Ikonen:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-30 18:40:53 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as