GlotPress

Translation of GeoDirectory Core: Albanian

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Css class : klasë css: Details

Css class :

klasë css:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-30 18:40:53 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Include this field in sorting options : Përfshije këtë fushë në opsion renditjes Details

Include this field in sorting options :

Përfshije këtë fushë në opsion renditjes

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-30 18:40:53 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
List of fields that will appear on add new %s listing form Lista e fushave të atyre që do të shfaqet në shtojë ri %s formë liste Details

List of fields that will appear on add new %s listing form

Lista e fushave të atyre që do të shfaqet në shtojë ri %s formë liste

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-08-01 15:58:07 GMT
Translated by:
andi
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click on any box below to add a field of that type to the add %s listing form. You can use a fieldset to group your fields. Kliko në ndonjë kutinë më poshtë për të shtuar një fushë të atij lloji të shtesës %s një formë liste. Ju duhet të përdorni një fieldset grupit fushat tuaja. Details

Click on any box below to add a field of that type to the add %s listing form. You can use a fieldset to group your fields.

Kliko në ndonjë kutinë më poshtë për të shtuar një fushë të atij lloji të shtesës %s një formë liste. Ju duhet të përdorni një fieldset grupit fushat tuaja.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-08-01 15:58:33 GMT
Translated by:
andi
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click on any box below to make it appear in the sorting option dropdown on %s listing and search results.<br />To make a field available here, go to custom fields tab and expand any field from selected fields panel and tick the checkbox saying 'Include this field in sort option'. Kliko në ndonjë kutinë më poshtë për të bërë atë të duket në klasifikim opsion dropdown në %s liste dhe kërkimit të rezultateve. <br /> Për të bërë një fushë në dispozicion këtu, të shkojnë në fushat zakonit tab dhe për të zgjeruar çdo fushë nga paneli fusha e zgjedhur dhe shënoni kutinë e shënimit thënë 'Përfshije këtë fushë në opsion renditjes". Details

Click on any box below to make it appear in the sorting option dropdown on %s listing and search results.<br />To make a field available here, go to custom fields tab and expand any field from selected fields panel and tick the checkbox saying 'Include this field in sort option'.

Kliko në ndonjë kutinë më poshtë për të bërë atë të duket në klasifikim opsion dropdown në %s liste dhe kërkimit të rezultateve. <br /> Për të bërë një fushë në dispozicion këtu, të shkojnë në fushat zakonit tab dhe për të zgjeruar çdo fushë nga paneli fusha e zgjedhur dhe shënoni kutinë e shënimit thënë 'Përfshije këtë fushë në opsion renditjes".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-08-01 17:01:59 GMT
Translated by:
andi
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deauthorize Ri-autorizo Details

Deauthorize

Ri-autorizo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-07-30 18:41:07 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as