GlotPress

Translation of GeoDirectory Core: Swedish

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid date format. Kolumn skapande misslyckades, du kan ha alltför många kolumner eller standardvärdet måste ha giltigt datumformat. Details

Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid date format.

Kolumn skapande misslyckades, du kan ha alltför många kolumner eller standardvärdet måste ha giltigt datumformat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-08-16 11:53:10 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid time format. Kolumn skapande misslyckades, du kan ha alltför många kolumner eller standardvärdet måste ha giltigt tidsformat. Details

Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid time format.

Kolumn skapande misslyckades, du kan ha alltför många kolumner eller standardvärdet måste ha giltigt tidsformat.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-08-16 11:53:10 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Disable Maps Avaktivera Karta Details

Disable Maps

Avaktivera Karta

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-08-16 11:53:12 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map Ett numeriskt värde krävs. Kontrollera att du har dragit markören eller klickat på knappen: Välj Adress På Karta Details

A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map

Ett numeriskt värde krävs. Kontrollera att du har dragit markören eller klickat på knappen: Välj Adress På Karta

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-23 22:01:12 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Search was not successful for the following reason : Sökningen var inte lyckad på grund av följande själ: Details

Search was not successful for the following reason :

Sökningen var inte lyckad på grund av följande själ:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-23 22:01:17 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small> Lägg till Bild: <small>(Du kan ladda upp mer en en bild för att skapa bild galleri för detalj sidan)</small> Details

Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small>

Lägg till Bild: <small>(Du kan ladda upp mer en en bild för att skapa bild galleri för detalj sidan)</small>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-23 22:01:19 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<h3>No Records Found</h3><p>Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.</p> <h3>Ingen Information Hittades</h3><p>Ledsen, ingen information hittades. Vänligen ändra din sökterm och försök igen.</p> Details

<h3>No Records Found</h3><p>Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.</p>

<h3>Ingen Information Hittades</h3><p>Ledsen, ingen information hittades. Vänligen ändra din sökterm och försök igen.</p>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-23 22:01:19 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing Det här är en förhandsvisning av ditt objekt och är inte publicerat ännu. <br />Om det är något som är fel så "Gå till baka och editera" eller om du vill skicka in ditt objekt klicka på "Publicera".<br> Du kommer att betala <b>%s</b> & levande dagar är <b>%s</b> som %s objekt Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing

Det här är en förhandsvisning av ditt objekt och är inte publicerat ännu. <br />Om det är något som är fel så "Gå till baka och editera" eller om du vill skicka in ditt objekt klicka på "Publicera".<br> Du kommer att betala <b>%s</b> & levande dagar är <b>%s</b> som %s objekt

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-23 22:01:19 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now" Det här är en förhandsvisning av ditt objekt och är inte uppdaterat ännu. <br />Om det är något som är fel så "Gå till baka och editera" eller om du vill uppdatera ditt objekt klicka på "Uppdatera nu".<br> Du kommer att betala <b>%s</b> & levande dagar är <b>%s</b> som %s objekt Details

This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now"

Det här är en förhandsvisning av ditt objekt och är inte uppdaterat ännu. <br />Om det är något som är fel så "Gå till baka och editera" eller om du vill uppdatera ditt objekt klicka på "Uppdatera nu".<br> Du kommer att betala <b>%s</b> & levande dagar är <b>%s</b> som %s objekt

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-23 22:01:19 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days Det här är en förhandsvisning av ditt objekt och är inte publicerat ännu. <br />Om det är något som är fel så "Gå till baka och editera" eller om du vill skicka in ditt objekt klicka på "Publicera".<br> Ditt objekt %s kommer att publiceras i <b>%s</b> dagar Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days

Det här är en förhandsvisning av ditt objekt och är inte publicerat ännu. <br />Om det är något som är fel så "Gå till baka och editera" eller om du vill skicka in ditt objekt klicka på "Publicera".<br> Ditt objekt %s kommer att publiceras i <b>%s</b> dagar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-23 22:01:19 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Photos Foto Details

Photos

Foto

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-23 22:01:20 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio Visa kategori lista som val, flervals kryssruta eller knapp Details

Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio

Visa kategori lista som val, flervals kryssruta eller knapp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-23 22:01:23 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter text for `set address on map` button in address section. Ange text för `ange adress på karta` knapp i adress sektion. Details

Enter text for `set address on map` button in address section.

Ange text för `ange adress på karta` knapp i adress sektion.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-23 22:01:23 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map view label: Kart vy märkning: Details

Map view label:

Kart vy märkning:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-23 22:01:23 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio. Visa flervals lista som flervals, kryssfält eller knapp Details

Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio.

Visa flervals lista som flervals, kryssfält eller knapp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-23 22:01:23 GMT
Translated by:
Paolo (paolo)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as