GlotPress

Translation of Social Importer: Albanian

1 2 3 4
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
API Key Kodi API Details

API Key

Kodi API

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-22 09:05:02 GMT
Translated by:
b22
References:
 • yelp-functions.php:144
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
[%s] %s [%s] %s Details

[%s] %s

[%s] %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-22 09:05:11 GMT
Translated by:
b22
References:
 • yelp-functions.php:101
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter %s url Fusni url-në e %s Details

Enter %s url

Fusni url-në e %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-22 09:05:31 GMT
Translated by:
b22
References:
 • geodir_social_importer.php:1224
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
facebook page/event Faqe/Event në Facebook Details

facebook page/event

Faqe/Event në Facebook

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-22 09:05:48 GMT
Translated by:
b22
References:
 • geodir_social_importer.php:1216
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please enter a correct facebook, yelp and tripadvisor url & try again. Ju lutemi fusni një adresë të saktë url të facebook, yelp dhe tripadvisor dhe provojeni përsëri. Details

Please enter a correct facebook, yelp and tripadvisor url & try again.

Ju lutemi fusni një adresë të saktë url të facebook, yelp dhe tripadvisor dhe provojeni përsëri.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-22 09:06:38 GMT
Translated by:
b22
References:
 • geodir_social_importer.php:799
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong. Diçka shkoi gabim. Details

Something went wrong.

Diçka shkoi gabim.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-22 09:06:59 GMT
Translated by:
b22
References:
 • geodir_social_importer.php:795
 • inc/social-importer-general-functions.php:50
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
TripAdvisor TripAdvisor Details

TripAdvisor

TripAdvisor

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 12:42:14 GMT
Translated by:
b22
References:
 • geodir_social_importer.php:1222
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yelp page Faqe në Yelp Details

Yelp page

Faqe në Yelp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 12:42:36 GMT
Translated by:
b22
References:
 • geodir_social_importer.php:1219
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong[104], the admin must authorize this app in the backend. Diçka shkoi gabim [104], administratori duhet ta autorizojë këtë aplikacion në backend. Details

Something went wrong[104], the admin must authorize this app in the backend.

Diçka shkoi gabim [104], administratori duhet ta autorizojë këtë aplikacion në backend.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 12:43:39 GMT
Translated by:
b22
References:
 • inc/social-importer-general-functions.php:41
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong[100], this page/event may not be public. Diçka shkoi gabim [100], kjo faqe ose event mund të mos jetë publike. Details

Something went wrong[100], this page/event may not be public.

Diçka shkoi gabim [100], kjo faqe ose event mund të mos jetë publike.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 12:44:36 GMT
Translated by:
b22
References:
 • inc/social-importer-general-functions.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, this content isn't available right now Na vjen keq, kjo përmbajtje nuk është e disponueshme tani Details

Sorry, this content isn't available right now

Na vjen keq, kjo përmbajtje nuk është e disponueshme tani

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 12:45:15 GMT
Translated by:
b22
References:
 • inc/facebook-functions.php:47
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Invalid Yelp API Key. Kod API Yelp i pavlefshëm. Details

Invalid Yelp API Key.

Kod API Yelp i pavlefshëm.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 12:45:42 GMT
Translated by:
b22
References:
 • yelp-functions.php:87
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong[300], this page/event may not be public or does not exist! Diçka shkoi gabim [300], kjo faqe ose event mund të mos jetë publik ose nuk ekziston! Details

Something went wrong[300], this page/event may not be public or does not exist!

Diçka shkoi gabim [300], kjo faqe ose event mund të mos jetë publik ose nuk ekziston!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 12:46:31 GMT
Translated by:
b22
References:
 • yelp-functions.php:97
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Tripadvisor Tripadvisor Details

Tripadvisor

Tripadvisor

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 12:46:44 GMT
Translated by:
b22
References:
 • geodir_social_importer.php:199
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select post type Përzgjidh llojin e postimit Details

Select post type

Përzgjidh llojin e postimit

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 12:47:08 GMT
Translated by:
b22
References:
 • geodir_social_importer.php:366
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as