GlotPress

Translation of Claim Listing: Albanian

1 2 3 9
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Post Claimed Postimi është i Zotëruar Details

Post Claimed

Postimi është i Zotëruar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-22 08:34:06 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:303
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User Position Pozicioni i Përdoruesit Details

User Position

Pozicioni i Përdoruesit

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 13:34:44 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:244
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User ID ID-ja e Përdoruesit Details

User ID

ID-ja e Përdoruesit

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-22 08:34:22 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:239
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Post Title Titulli i Postimit Details

Post Title

Titulli i Postimit

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-22 08:34:30 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:238
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Post ID ID-ja e Postimit Details

Post ID

ID-ja e Postimit

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-22 08:34:37 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:237
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Claim ID ID-ja e Zotërimit Details

Claim ID

ID-ja e Zotërimit

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-22 08:34:48 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:236
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Claim item %d contains personal data but could not be anonymized. You have to log in to add a translation. Details

Claim item %d contains personal data but could not be anonymized.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
translators: %d: Claim ID
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:171
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Anonymous Anonim Details

Anonymous

Anonim

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-22 08:34:57 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:143
 • class-geodir-claim-privacy.php:145
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- Contact you to inform you if your claim has been approved or rejected. - Të të kontaktojë për t'ju informuar nëse kërkesa juaj për zotërim të listimit është aprovuar ose refuzuar. Details

- Contact you to inform you if your claim has been approved or rejected.

- Të të kontaktojë për t'ju informuar nëse kërkesa juaj për zotërim të listimit është aprovuar ose refuzuar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 13:37:20 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:50
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- Make you the owner of the claimed listing which can make your name and avatar visible to the public. Të të bëjë zotëruesin e listimit gë që mund të bëjë emrin dhe avatarin të dukshme për publikun. Details

- Make you the owner of the claimed listing which can make your name and avatar visible to the public.

Të të bëjë zotëruesin e listimit gë që mund të bëjë emrin dhe avatarin të dukshme për publikun.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 13:36:00 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:49
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- Make you the owner of the claimed listing which can make your name and avatar visible to the public. - Të të bëjë zotëruesin e listimit gë që mund të bëjë emrin dhe avatarin të dukshme për publikun. Details

- Make you the owner of the claimed listing which can make your name and avatar visible to the public.

- Të të bëjë zotëruesin e listimit gë që mund të bëjë emrin dhe avatarin të dukshme për publikun.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 13:36:40 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:49
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- Verify that you have the authority to manage the claimed listing. - Verifikoni që keni autoritetin për të menaxhuar listimin e zotëruar. Details

- Verify that you have the authority to manage the claimed listing.

- Verifikoni që keni autoritetin për të menaxhuar listimin e zotëruar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 13:36:34 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:48
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- Verify that you have the authority to manage the claimed listing. - Të verifikoni që keni autoritetin për të menaxhuar listimin e zotëruar. Details

- Verify that you have the authority to manage the claimed listing.

- Të verifikoni që keni autoritetin për të menaxhuar listimin e zotëruar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 13:37:45 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:48
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Handling this data also allows us to: Dërgimi i këtyre të dhënave gjithashtu na lejon të: Details

Handling this data also allows us to:

Dërgimi i këtyre të dhënave gjithashtu na lejon të:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 13:38:07 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We collect information about you during the claim listing process on our site. This information may include, but is not limited to, your name, email address, phone number, position in business and any other details that might be requested from you for the purpose of verifying you have the authority to manage the listing. Ne mbledhim informacion rreth jush gjatë procesit të zotërimit listimit në faqen tonë. Ky informacion mund të përfshijë, por jo vetëm, emrin tuaj, adresën e emailit, numrin e telefonit, pozicionin tuaj në subjektin ose biznesin dhe cdo detaj tjetër që mund të kërkohet nga ju për qëllimin e verifikimit që keni autoritetin për të menaxhuar listimin. Details

We collect information about you during the claim listing process on our site. This information may include, but is not limited to, your name, email address, phone number, position in business and any other details that might be requested from you for the purpose of verifying you have the authority to manage the listing.

Ne mbledhim informacion rreth jush gjatë procesit të zotërimit listimit në faqen tonë. Ky informacion mund të përfshijë, por jo vetëm, emrin tuaj, adresën e emailit, numrin e telefonit, pozicionin tuaj në subjektin ose biznesin dhe cdo detaj tjetër që mund të kërkohet nga ju për qëllimin e verifikimit që keni autoritetin për të menaxhuar listimin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-06-25 13:40:32 GMT
Translated by:
b22
References:
 • class-geodir-claim-privacy.php:45
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 9
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as