GlotPress

Translation of GeoDirectory Core: Latvian

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid date format. Kolonnu izveidošana neizdevās, tev visticamāk ir pārāk daudz kolonnu vai arī dati ir jāievada pareizajā datu formātā. Details

Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid date format.

Kolonnu izveidošana neizdevās, tev visticamāk ir pārāk daudz kolonnu vai arī dati ir jāievada pareizajā datu formātā.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-19 20:26:15 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid time format. Kolonnu izveidošana neizdevās, tev visticamāk ir pārāk daudz kolonnu vai arī dati ir jāievada pareizajā laika formātā. Details

Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid time format.

Kolonnu izveidošana neizdevās, tev visticamāk ir pārāk daudz kolonnu vai arī dati ir jāievada pareizajā laika formātā.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-19 20:26:23 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Disable Maps Izslēgt Kartes Details

Disable Maps

Izslēgt Kartes

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-20 19:09:13 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map Nepieciešama skaitliska vērtība. Lūdzu pārliecinies, ka marķeris ir pārvilkts vai ir uzspiests uz pogas: Pievienot Adresi Kartei Details

A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map

Nepieciešama skaitliska vērtība. Lūdzu pārliecinies, ka marķeris ir pārvilkts vai ir uzspiests uz pogas: Pievienot Adresi Kartei

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-20 19:30:52 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Search was not successful for the following reason : Meklējums neizdevās sekojoša iemesla dēļ: Details

Search was not successful for the following reason :

Meklējums neizdevās sekojoša iemesla dēļ:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-25 10:00:33 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small> Pievienot Bildes: <small>(Tu vari pievienot vairāk nekā vienu bildi, lai izveidotu galeriju)</small> Details

Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small>

Pievienot Bildes: <small>(Tu vari pievienot vairāk nekā vienu bildi, lai izveidotu galeriju)</small>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-25 10:51:35 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<h3>No Records Found</h3><p>Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.</p> <h3>Ieraksti Nav Atrasti</h3><p>Atvaino, neviens ieraksts netika atrast. Lūdzu pielāgo meklēšanas kritērijus un mēģini vēlreiz.</p> Details

<h3>No Records Found</h3><p>Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.</p>

<h3>Ieraksti Nav Atrasti</h3><p>Atvaino, neviens ieraksts netika atrast. Lūdzu pielāgo meklēšanas kritērijus un mēģini vēlreiz.</p>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-25 11:47:09 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing Šis ir tava ieraksta priekšskatījums un nav publisks. <br />Ja kaut kas nav kārtībā, tad "Dodies atpakaļ un izlabo" vai ja tu vēlies pievienot ierakstu, tad spied uz "Publicēt".<br> Tas skaitīsies <b>%s</b> & dienas par <b>%s</b> kā %s ierakstu Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing

Šis ir tava ieraksta priekšskatījums un nav publisks. <br />Ja kaut kas nav kārtībā, tad "Dodies atpakaļ un izlabo" vai ja tu vēlies pievienot ierakstu, tad spied uz "Publicēt".<br> Tas skaitīsies <b>%s</b> & dienas par <b>%s</b>%s ierakstu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-25 11:51:01 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days Šis ir tava ieraksta priekšskatījums un nav publisks. <br />Ja kaut kas nav kārtībā, tad "Dodies atpakaļ un izlabo" vai ja tu vēlies pievienot ierakstu, tad spied uz "Publicēt".<br> Tavs %s ieraksts tiks publicēts uz <b>%s</b> dienām Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days

Šis ir tava ieraksta priekšskatījums un nav publisks. <br />Ja kaut kas nav kārtībā, tad "Dodies atpakaļ un izlabo" vai ja tu vēlies pievienot ierakstu, tad spied uz "Publicēt".<br> Tavs %s ieraksts tiks publicēts uz <b>%s</b> dienām

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-25 11:53:16 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now" Šis ir tava ieraksta priekšskatījums un nav atjaunots. <br />Ja kaut kas nav kārtībā, tad "Dodies atpakaļ un izlabo" vai ja tu vēlies atjaunot ierakstu, tad spied uz "Atjaunot tagad" Details

This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now"

Šis ir tava ieraksta priekšskatījums un nav atjaunots. <br />Ja kaut kas nav kārtībā, tad "Dodies atpakaļ un izlabo" vai ja tu vēlies atjaunot ierakstu, tad spied uz "Atjaunot tagad"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-25 11:53:24 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Photos Foto Details

Photos

Foto

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-25 11:57:33 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio Rādīt kategoriju sarakstu kā izvēlne, vairāku vienumu atlase, rūtiņa vai radio Details

Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio

Rādīt kategoriju sarakstu kā izvēlne, vairāku vienumu atlase, rūtiņa vai radio

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-25 16:20:09 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter text for `set address on map` button in address section. Ievadi tekstu "norādīt adresi kartē" pogai adreses sadaļā. Details

Enter text for `set address on map` button in address section.

Ievadi tekstu "norādīt adresi kartē" pogai adreses sadaļā.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-25 16:23:35 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map view label: Kartes skata uzraksts : Details

Map view label:

Kartes skata uzraksts :

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-25 16:24:59 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio. Rādīt vairāku vienumu atlasi kā vienumu atlasi, rūtiņu vai radio Details

Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio.

Rādīt vairāku vienumu atlasi kā vienumu atlasi, rūtiņu vai radio

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-09-25 16:26:17 GMT
Translated by:
Davis Suneps (davissuneps)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as