GlotPress

Translation of GeoDirectory Core: Slovak

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Something went wrong. Niečo sa pokazilo. Details

Something went wrong.

Niečo sa pokazilo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-03-11 16:29:37 GMT
Translated by:
Peter (peterbohus)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you wish to Deauthorize and break Analytics? Prajete si Zakázať a prerušiť Analystics? Details

Do you wish to Deauthorize and break Analytics?

Prajete si Zakázať a prerušiť Analystics?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-02 23:06:57 GMT
Translated by:
Peter (peterbohus)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid time format. Vytváranie stĺpca zlyhalo, je možné, že máte priveľa stĺpcov, alebo základná hodnota musí mať správny formát času. Details

Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid time format.

Vytváranie stĺpca zlyhalo, je možné, že máte priveľa stĺpcov, alebo základná hodnota musí mať správny formát času.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-25 22:14:20 GMT
Translated by:
Peter (peterbohus)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid date format. Vytváranie stĺpca zlyhalo, je možné, že máte priveľa stĺpcov, alebo základná hodnota musí mať správny formát dátumu. Details

Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid date format.

Vytváranie stĺpca zlyhalo, je možné, že máte priveľa stĺpcov, alebo základná hodnota musí mať správny formát dátumu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-25 22:14:33 GMT
Translated by:
Peter (peterbohus)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map Je vyžadovaná numerická hodnota. Prosím uistite sa, že ste presunuli značku na mape, alebo klikli tlačítko: Nastaviť adresu na mape Details

A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map

Je vyžadovaná numerická hodnota. Prosím uistite sa, že ste presunuli značku na mape, alebo klikli tlačítko: Nastaviť adresu na mape

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-25 23:43:26 GMT
Translated by:
Peter (peterbohus)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small> Pridať obrázky: <small>Môžte pridať viac obrázkov, pre vytvorenie galérie na stránke detailu</small> Details

Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small>

Pridať obrázky: <small>Môžte pridať viac obrázkov, pre vytvorenie galérie na stránke detailu</small>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-28 00:38:17 GMT
Translated by:
Peter (peterbohus)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing Toto je náhľad Vášho záznamu, záznam zatiaľ nieje zverejnený.<br />Ak ste našli chyby, použite "Návrat a editovanie" alebo ak chcete záznam zverejniť, použite "Zverejniť".<br>Chystáte sa zaplatiť <b>%s</b>, na <b>%s</b> dní, ako %s záznam. Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing

Toto je náhľad Vášho záznamu, záznam zatiaľ nieje zverejnený.<br />Ak ste našli chyby, použite "Návrat a editovanie" alebo ak chcete záznam zverejniť, použite "Zverejniť".<br>Chystáte sa zaplatiť <b>%s</b>, na <b>%s</b> dní, ako %s záznam.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-03-01 05:17:23 GMT
Translated by:
Peter (peterbohus)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now" Toto je náhľad Vášho záznamu, záznam zatiaľ nieje aktualizovaný.<br />Ak ste našli chyby, použite "Návrat a editovanie" alebo ak chcete záznam aktualizovať, použite "Aktualizovať". Details

This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now"

Toto je náhľad Vášho záznamu, záznam zatiaľ nieje aktualizovaný.<br />Ak ste našli chyby, použite "Návrat a editovanie" alebo ak chcete záznam aktualizovať, použite "Aktualizovať".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-03-01 05:20:58 GMT
Translated by:
Peter (peterbohus)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days Toto je náhľad Vášho záznamu, záznam zatiaľ nieje zverejnený.<br />Ak ste našli chyby, použite "Návrat a editovanie" alebo ak chcete záznam zverejniť, použite "Zverejniť".<br>Váš záznam %s bude zverejnený na <b>%s</b> dní Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days

Toto je náhľad Vášho záznamu, záznam zatiaľ nieje zverejnený.<br />Ak ste našli chyby, použite "Návrat a editovanie" alebo ak chcete záznam zverejniť, použite "Zverejniť".<br>Váš záznam %s bude zverejnený na <b>%s</b> dní

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-03-01 05:25:47 GMT
Translated by:
Peter (peterbohus)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload icon using media and enter its url path, or enter <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fas fa-home" Nahrajte ikonu, pomocou tlačidla média a zadajte jej celú url, alebo zadajte <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fa fa-home" Details

Upload icon using media and enter its url path, or enter <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fas fa-home"

Nahrajte ikonu, pomocou tlačidla média a zadajte jej celú url, alebo zadajte <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fa fa-home"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-03-05 01:14:23 GMT
Translated by:
Peter (peterbohus)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click on any box below to make it appear in the sorting option dropdown on %s listing page.<br />To make a field available here, go to custom fields tab and expand any field from selected fields panel and tick the checkbox saying 'Include this field in sort option'. Kliknutím na box nižšie, pridáte možnosť do rozbaľovacieho boxu triedenia %s záznamov, na stránke s výsledkom hľadania.<br />Pre pridanie poľa do možností výberu pre triedenie, choďte do záložky vlastné polia, zobrazte pole a zaškrtnite možnosť 'Pridať toto pole do možnosti triedenia'. Details

Click on any box below to make it appear in the sorting option dropdown on %s listing page.<br />To make a field available here, go to custom fields tab and expand any field from selected fields panel and tick the checkbox saying 'Include this field in sort option'.

Kliknutím na box nižšie, pridáte možnosť do rozbaľovacieho boxu triedenia %s záznamov, na stránke s výsledkom hľadania.<br />Pre pridanie poľa do možností výberu pre triedenie, choďte do záložky vlastné polia, zobrazte pole a zaškrtnite možnosť 'Pridať toto pole do možnosti triedenia'.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-03-19 03:54:22 GMT
Translated by:
Peter (peterbohus)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click to expand and view field related settings. You may drag and drop to arrange fields order in sorting option dropdown box on %s listing page. Kliknite pre zobrazenie nastavenia závislostí polí. Môžte presunutím zmeniť poradie v možnostiach triedenia rozbaľovacieho boxu na stránke vyhľadávania a stránke zoznamu pre %s záznamu. Details

Click to expand and view field related settings. You may drag and drop to arrange fields order in sorting option dropdown box on %s listing page.

Kliknite pre zobrazenie nastavenia závislostí polí. Môžte presunutím zmeniť poradie v možnostiach triedenia rozbaľovacieho boxu na stránke vyhľadávania a stránke zoznamu pre %s záznamu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-03-19 04:04:35 GMT
Translated by:
Peter (peterbohus)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as