GlotPress

Translation of GeoDirectory Core: Slovenian

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map Zahtevana je numerična vrednost. Prosimo prepričajte se, da ste pravilno nastavili lokacijo ali pritisnili gumb "Nastavi lokacijo na zemljevidu" Details

A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map

Zahtevana je numerična vrednost. Prosimo prepričajte se, da ste pravilno nastavili lokacijo ali pritisnili gumb "Nastavi lokacijo na zemljevidu"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:20 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Search was not successful for the following reason : Iskanje ni bilo uspešno zaradi sledečih razlogov: Details

Search was not successful for the following reason :

Iskanje ni bilo uspešno zaradi sledečih razlogov:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:19 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small> Dodaj slike : <small>(lahko naložite več kot eno sliko, in s tem ustvarite galerjo na strani Podrobnosti)</small> Details

Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small>

Dodaj slike : <small>(lahko naložite več kot eno sliko, in s tem ustvarite galerjo na strani Podrobnosti)</small>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:20 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<h3>No Records Found</h3><p>Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.</p> <h3>Ni najdenih zapisov</h3><p>Ni bilo najdenih zapisov. Prosimo spremenite iskalne kriterije in poizkusite ponovno.</p> Details

<h3>No Records Found</h3><p>Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.</p>

<h3>Ni najdenih zapisov</h3><p>Ni bilo najdenih zapisov. Prosimo spremenite iskalne kriterije in poizkusite ponovno.</p>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:20 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing To je predogled vaše objave, ki še ni objavljena. <br />Če je karkoli narobe, pojdite nazaj in to uredite, če želite objaviti objavo, potem pritisnite na gumb "Objavi".<br> Plačali boste <b>%s</b> & število dni objave <b>%s</b> kot %s objava Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing

To je predogled vaše objave, ki še ni objavljena. <br />Če je karkoli narobe, pojdite nazaj in to uredite, če želite objaviti objavo, potem pritisnite na gumb "Objavi".<br> Plačali boste <b>%s</b> & število dni objave <b>%s</b> kot %s objava

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:20 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now" To je predogled vaše objave, ki še ni objavljena. <br />Če je karkoli narobe, pojdite nazaj in to uredite, če želite posodobiti objavo, pritisnite na gumb "Posodobi" Details

This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now"

To je predogled vaše objave, ki še ni objavljena. <br />Če je karkoli narobe, pojdite nazaj in to uredite, če želite posodobiti objavo, pritisnite na gumb "Posodobi"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:20 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days To je predogled vaše objave, ki še ni objavljena. <br />Če je karkoli narobe, pojdite nazaj in to uredite, če želite objaviti objavo, potem pritisnite na gumb "Objavi".<br> Vaša %s objava bo objavljena za <b>%s</b> dni Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days

To je predogled vaše objave, ki še ni objavljena. <br />Če je karkoli narobe, pojdite nazaj in to uredite, če želite objaviti objavo, potem pritisnite na gumb "Objavi".<br> Vaša %s objava bo objavljena za <b>%s</b> dni

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:20 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio Pokaži kategorije kot izbira, multi-izbira, gumb, radio-gumb Details

Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio

Pokaži kategorije kot izbira, multi-izbira, gumb, radio-gumb

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter text for `set address on map` button in address section. Vnesite besedilo za "nastavite naslov na mapi" gumb v sekciji naslov. Details

Enter text for `set address on map` button in address section.

Vnesite besedilo za "nastavite naslov na mapi" gumb v sekciji naslov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map view label: Pogled mape label: Details

Map view label:

Pogled mape label:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio. Izberite Multi-izbira seznam, kot multi-izbira, gumb ali radio-gumb Details

Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio.

Izberite Multi-izbira seznam, kot multi-izbira, gumb ali radio-gumb

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload icon : Ikona za nalaganje datotek: Details

Upload icon :

Ikona za nalaganje datotek:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload icon using media and enter its url path, or enter <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fas fa-home" Upload icon using media and enter its url path, or enter <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fa fa-home" Details

Upload icon using media and enter its url path, or enter <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fas fa-home"

Upload icon using media and enter its url path, or enter <a href="http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/" target="_blank" >font awesome </a>class eg:"fa fa-home"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Css class : CSS razred: Details

Css class :

CSS razred:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Include this field in sorting options : Vključi to polje v nastavitvah sortiranja Details

Include this field in sorting options :

Vključi to polje v nastavitvah sortiranja

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-01-30 16:43:14 GMT
Translated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as