GlotPress

Translation of GeoDirectory Core: tagalog

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid date format. Column paglikha nabigo, maaaring ikaw ay may masyadong maraming mga haligi o ang default na halaga ay dapat magkaroon sa wastong format ng petsa. Details

Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid date format.

Column paglikha nabigo, maaaring ikaw ay may masyadong maraming mga haligi o ang default na halaga ay dapat magkaroon sa wastong format ng petsa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-12-09 04:27:47 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid time format. Column paglikha nabigo, maaaring ikaw ay may masyadong maraming mga haligi o ang default na halaga ay dapat magkaroon sa wastong format ng oras. Details

Column creation failed, you may have too many columns or the default value might have a invalid time format.

Column paglikha nabigo, maaaring ikaw ay may masyadong maraming mga haligi o ang default na halaga ay dapat magkaroon sa wastong format ng oras.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-12-09 04:29:37 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map Isang numerikong halaga ay kinakailangan. Mangyaring siguraduhin na mag- mo pa draged ang marker o na-click ang button: Itakda Address On Map Details

A numeric value is required. Please make sure you have either dragged the marker or clicked the button: Set Address On Map

Isang numerikong halaga ay kinakailangan. Mangyaring siguraduhin na mag- mo pa draged ang marker o na-click ang button: Itakda Address On Map

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-04 09:12:21 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Search was not successful for the following reason : Ang paghahanap ay hindi matagumpay para sa sumusunod na dahilan: Details

Search was not successful for the following reason :

Ang paghahanap ay hindi matagumpay para sa sumusunod na dahilan:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-05 15:57:27 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small> Magdagdag ng mga imahe: <small> (Maaari kang mag-upload ng higit sa isang imahe upang lumikha ng image gallery sa pahina ng detalye) </ small> Details

Add Images : <small>(You can upload images to create image gallery on detail page)</small>

Warning: Expected </small>, got </ small>.
Magdagdag ng mga imahe: <small> (Maaari kang mag-upload ng higit sa isang imahe upang lumikha ng image gallery sa pahina ng detalye) </ small>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-08 02:56:09 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<h3>No Records Found</h3><p>Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.</p> <H3> No Record Found </ h3> <p> Paumanhin, walang record ang natagpuan, Mangyaring ayusin ang iyong pamantayan sa paghahanap at subukang muli, </ P> Details

<h3>No Records Found</h3><p>Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.</p>

Warning: Expected <h3>, got <H3>.
<H3> No Record Found </ h3> <p> Paumanhin, walang record ang natagpuan, Mangyaring ayusin ang iyong pamantayan sa paghahanap at subukang muli, </ P>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-08 03:01:00 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing Ito ay isang preview ng iyong listahan at ito ay hindi pa nai-publish. <br />Kung mayroong isang bagay na mali at pagkatapos ay "Bumalik at i-edit" o kung nais mong idagdag pagkatapos ay mag-clcik sa "I-publish". <b>%s</b> bilang %s listahan Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> You are going to pay <b>%s</b> & alive days are <b>%s</b> as %s listing

Warning: Missing tags from translation.
Ito ay isang preview ng iyong listahan at ito ay hindi pa nai-publish. <br />Kung mayroong isang bagay na mali at pagkatapos ay "Bumalik at i-edit" o kung nais mong idagdag pagkatapos ay mag-clcik sa "I-publish". <b>%s</b> bilang %s listahan

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-08 03:15:08 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now" Ito ay isang preview ng iyong listahan at sa mga hindi pa na-update <br /> Kung mayroong isang bagay na mali at pagkatapos ay "Bumalik at i-edit" o kung nais mong i-update ang listahan pagkatapos ay mag-click sa "I-update ngayon" Details

This is a preview of your listing, it has not been updated yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to update the listing then click on "Update now"

Ito ay isang preview ng iyong listahan at sa mga hindi pa na-update <br /> Kung mayroong isang bagay na mali at pagkatapos ay "Bumalik at i-edit" o kung nais mong i-update ang listahan pagkatapos ay mag-click sa "I-update ngayon"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-08 03:17:59 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days Ito ay isang preview ng iyong listahan at ito ay hindi pa nai-publish. <br />Kung mayroong isang bagay na mali at pagkatapos ay "Bumalik at i-edit" o kung nais mong idagdag pagkatapos ay mag-click sa "I-publish" <br> Ang iyong listahan ay nai-publish para sa mga <b>%s</b> araw Details

This is a preview of your listing, it has not been published yet. <br />If there is something wrong then "Go back and edit" or if you want to add the listing then click on "Publish".<br> Your %s listing will published for <b>%s</b> days

Warning: Missing %s placeholder in translation.
Ito ay isang preview ng iyong listahan at ito ay hindi pa nai-publish. <br />Kung mayroong isang bagay na mali at pagkatapos ay "Bumalik at i-edit" o kung nais mong idagdag pagkatapos ay mag-click sa "I-publish" <br> Ang iyong listahan ay nai-publish para sa mga <b>%s</b> araw

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-08 23:47:54 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Photos litrato Details

Photos

litrato

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-08 03:32:30 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio Show kategorya listahan bilang piliin, multiselect, checkbox o radio Details

Show categories list as select, multiselect, checkbox or radio

Show kategorya listahan bilang piliin, multiselect, checkbox o radio

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-11 07:30:47 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter text for `set address on map` button in address section. Ipasok ang teksto para sa ' set address sa map ' button sa address na seksyon Details

Enter text for `set address on map` button in address section.

Ipasok ang teksto para sa ' set address sa map ' button sa address na seksyon

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-11 07:34:56 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map view label: mapa view label Details

Map view label:

mapa view label

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-11 07:40:18 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio. Ipakita ang multiselect listahan bilang multiselect, checkbox o radio Details

Show multiselect list as multiselect,checkbox or radio.

Ipakita ang multiselect listahan bilang multiselect, checkbox o radio

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-11 07:46:01 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload icon : Upload icon: Details

Upload icon :

Upload icon:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-11 07:59:46 GMT
Translated by:
Jenny Hebert (focusjjs)
Last updated by:
Stiofan O'Connor (stiofan)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as